Thủ Thuật

Cách đặt mã khóa, bật touch ID cho Zalo (điện thoại & máy tính)

Bạn không muốn người khác xem trộm tin nhắn hoặc sử dụng tài khoản Zalo của mình. Hãy đặt mã khóa trên các thiết bị bạn đăng nhập Zalo để tài khoản của bạn luôn được an toàn.

Những lưu ý trước khi đặt mã khóa cho ứng dụng Zalo

Nếu quên khóa ứng dụng, bạn phải gỡ và cài đặt lại ứng dụng Zalo để xóa khóa cũ. Khi cài lại Zalo, dữ liệu tin nhắn và cuộc gọi sẽ bị mất. Vì vậy, hãy sao lưu thường xuyên hoặc đừng quên mật mã.

Cách đặt mã khóa, bật Touch ID cho ứng dụng Zalo (điện thoại)

Bước 1: Nhấn nút Hơn nữa góc dưới cùng bên phải của ứng dụng Zalo, sau đó nhấn vào. cái nút Cài đặt (hình bánh răng góc trên cùng bên phải)

Nhấn vào nút Thêm ở góc dưới cùng bên phải ứng dụng Zalo, sau đó nhấn nút Cài đặt (hình bánh răng cưa ở góc trên cùng bên phải)

Bước 2: Chọn Tài khoản và bảo mật → Đặt khóa Zalo → Đặt mã khóa → Đặt khóa bạn muốn tạo

Bước 3: Sau khi đặt mã khóa cho ứng dụng, Zalo sẽ hỏi bạn có muốn kích hoạt tính năng mở khóa bằng vân tay hay không. Nếu bạn muốn thì nhấn đúng

Sau khi đặt mã khóa cho ứng dụng, Zalo sẽ hỏi bạn có muốn bật tính năng mở khóa bằng vân tay hay không.  Nếu bạn muốn thì nhấn Yes

Bước 4: Tại phần khóa Zalo này, bạn có thể thiết lập, thay đổi, tùy chọn khóa và bật / tắt mở khóa bằng Touch ID

Ở phần khóa Zalo này, bạn có thể thiết lập, thay đổi, tùy chọn khóa và bật / tắt tính năng mở khóa bằng Touch ID

Cách đặt mã khóa cho phần mềm Zalo (máy tính)

Nhấn nút ổ khóa Ở góc trên cùng bên phải của phần mềm Zalo, lúc này bạn có thể đặt mã khóa. Mã khóa bao gồm 4 ký tự (có thể sử dụng chữ cái, số hoặc ký tự). Sau khi nhập mật mã, hãy nhấn. cái nút Cứu

Nhấn vào nút hình ổ khóa ở góc trên cùng bên phải của phần mềm Zalo, lúc này bạn có thể đặt mã khóa.  Mã khóa bao gồm 4 ký tự (có thể sử dụng chữ cái, số hoặc ký tự).  Sau khi nhập mã khóa, nhấn nút Lưu

Vì vậy, từ đó trở đi, mỗi khi rời khỏi máy tính, bạn chỉ cần nhấn phím. cái nút ổ khóa góc trên bên phải phần mềm Zalo để khóa nhanh chóng mà không cần đăng xuất

Như vậy từ đó trở đi, mỗi khi rời khỏi máy, bạn chỉ cần nhấn vào nút khóa ở góc trên cùng bên phải của phần mềm Zalo là có thể khóa nhanh chóng mà không cần đăng xuất.

Để thay đổi và xóa mã khóa phần mềm Zalo, hãy mở Cài đặt (nút bánh răng góc dưới bên trái) → Được chia sẻĐặt mã khóa ứng dụng, nhập lại mật mã để xóa và tạo mật mã mới nếu muốn

Để thay đổi và xóa khóa phần mềm Zalo, bạn mở Cài đặt (nút bánh răng góc dưới cùng bên trái) → Cài đặt chung → Thiết lập khóa ứng dụng, nhập lại mã khóa để xóa và tạo khóa mới nếu muốn.

Chúc may mắn!!!

Bạn không muốn người khác xem trộm tin nhắn hoặc sử dụng tài khoản Zalo của mình. Hãy đặt mã khóa trên các thiết bị bạn đăng nhập Zalo để tài khoản của bạn luôn được an toàn.

Những lưu ý trước khi đặt mã khóa cho ứng dụng Zalo

Nếu quên khóa ứng dụng, bạn phải gỡ và cài đặt lại ứng dụng Zalo để xóa khóa cũ. Khi cài lại Zalo, dữ liệu tin nhắn và cuộc gọi sẽ bị mất. Vì vậy, hãy sao lưu thường xuyên hoặc đừng quên mật mã.

Cách đặt mã khóa, bật Touch ID cho ứng dụng Zalo (điện thoại)

Bước 1: Nhấn nút Hơn nữa góc dưới cùng bên phải của ứng dụng Zalo, sau đó nhấn vào. cái nút Cài đặt (hình bánh răng góc trên cùng bên phải)

Nhấn vào nút Thêm ở góc dưới cùng bên phải ứng dụng Zalo, sau đó nhấn nút Cài đặt (hình bánh răng cưa ở góc trên cùng bên phải)

Bước 2: Chọn Tài khoản và bảo mật → Đặt khóa Zalo → Đặt mã khóa → Đặt khóa bạn muốn tạo

Bước 3: Sau khi đặt mã khóa cho ứng dụng, Zalo sẽ hỏi bạn có muốn kích hoạt tính năng mở khóa bằng vân tay hay không. Nếu bạn muốn thì nhấn đúng

Sau khi đặt mã khóa cho ứng dụng, Zalo sẽ hỏi bạn có muốn bật tính năng mở khóa bằng vân tay hay không.  Nếu bạn muốn thì nhấn Yes

Bước 4: Tại phần khóa Zalo này, bạn có thể thiết lập, thay đổi, tùy chọn khóa và bật / tắt mở khóa bằng Touch ID

Ở phần khóa Zalo này, bạn có thể thiết lập, thay đổi, tùy chọn khóa và bật / tắt tính năng mở khóa bằng Touch ID

Cách đặt mã khóa cho phần mềm Zalo (máy tính)

Nhấn nút ổ khóa Ở góc trên cùng bên phải của phần mềm Zalo, lúc này bạn có thể đặt mã khóa. Mã khóa bao gồm 4 ký tự (có thể sử dụng chữ cái, số hoặc ký tự). Sau khi nhập mật mã, hãy nhấn. cái nút Cứu

Nhấn vào nút hình ổ khóa ở góc trên cùng bên phải của phần mềm Zalo, lúc này bạn có thể đặt mã khóa.  Mã khóa bao gồm 4 ký tự (có thể sử dụng chữ cái, số hoặc ký tự).  Sau khi nhập mã khóa, nhấn nút Lưu

Vì vậy, từ đó trở đi, mỗi khi rời khỏi máy tính, bạn chỉ cần nhấn phím. cái nút ổ khóa góc trên bên phải phần mềm Zalo để khóa nhanh chóng mà không cần đăng xuất

Như vậy từ đó trở đi, mỗi khi rời khỏi máy, bạn chỉ cần nhấn vào nút khóa ở góc trên cùng bên phải của phần mềm Zalo là có thể khóa nhanh chóng mà không cần đăng xuất.

Để thay đổi và xóa mã khóa phần mềm Zalo, hãy mở Cài đặt (nút bánh răng góc dưới bên trái) → Được chia sẻĐặt mã khóa ứng dụng, nhập lại mật mã để xóa và tạo mật mã mới nếu muốn

Để thay đổi và xóa khóa phần mềm Zalo, bạn mở Cài đặt (nút bánh răng góc dưới cùng bên trái) → Cài đặt chung → Thiết lập khóa ứng dụng, nhập lại mã khóa để xóa và tạo khóa mới nếu muốn.

Chúc may mắn!!!

Related Articles

Back to top button