Thủ Thuật

Cách đếm và tính tống các số ÂM, số Dương có trên Excel

Đúng vậy, cách tính số Âm Dương trên bảng tính Excel rất quan trọng đối với các bạn làm kế toán. Trong bài hướng dẫn lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách tách số Âm và số Dương trong Excel bằng hàm IF một cách rất chi tiết và dễ dàng.

Và để hỗ trợ bạn tốt hơn trong việc hoàn thành bảng tính và báo cáo với nhiều điều kiện cụ thể khác nhau, ngay hôm nay….

.. mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn một thủ thuật liên quan đến số âm và số dương khác, đó là cách đếm và tính tổng giá trị của số âm và số dương trong excel bằng hàm COUNTIF và hàm SUMIF cụ thể nhất.

Đọc thêm:

#đầu tiên. Cách đếm số Âm và Dương trong Excel bằng COUNTIF. hàm số

+ Bước 1: Thực hiện một số âm.

Đầu tiên, bạn mở file Excel cần xử lý => tại đây bạn click vào ô trích xuất Giá trị số âm.

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (1)

+ Bước 2: Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hàm Countif để đếm số lần lặp lại của một giá trị.

= COUNTIF( quét vùng điều kiện chọn; tình trạng) => sau đó nhấn F4 để sửa công thức => Enter để thực thi.

Áp dụng vào ví dụ để đếm các số nhỏ hơn 0 trong khu vực từ B3:D9 chúng tôi nhận được:

= COUNTIF($ B $ 3: $ D $ 9;)

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (2)

Và đây là kết quả sau khi chúng ta áp dụng công thức thành công.

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (3)

+ Bước 3: Đếm số Yang.

Với cách đếm số dương, bạn cũng nhập công thức tương tự, chỉ khác điều kiện, thay vì “<0”), bây giờ thay đổi điều kiện thành “>0”) => sau đó Enter.

Công thức để đếm số dương là: = COUNTIF( quét vùng điều kiện chọn; điều kiện> 0)

Áp dụng vào ví dụ, chúng ta nhận được hàm sau:

= COUNTIF($ B $ 3: $ D $ 9;“> 0”)

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (4)

Để đếm kết quả số dương trên bảng tính như hình bên dưới ..

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (5)

# 2. Cách tính tổng số Âm Dương với SUMIF. hàm số

+ Tính tổng các số Âm trên trang tính

Tương tự như cách tính số Âm Dương bằng hàm COUNTIF. Với phương pháp tính tổng, bạn cũng thực hiện các yêu cầu tương tự với các hàm SUM và IF, (tức là hàm tính tổng có điều kiện).

Công thức hàm tổng có điều kiện: = SUMIF(Khu vực bảng tính, Tình trạng)

Nhớ sử dụng phím F4 để sửa Vùng bảng tính => sau đó nhấn Enter để thực hiện.

Áp dụng vào ví dụ, chúng ta sẽ nhận được công thức hàm: = SUMIF($ B $ 3: $ D $ 9; ““)

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (6)

Sau khi nhấn Enter, chúng ta sẽ nhận được tổng giá trị của các số Âm trên bảng tính như hình bên dưới.

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (7)

+ Tính tổng các số dương trên trang tính

Tiếp theo để tính tổng giá trị của các số dương, bạn cũng sử dụng công thức tương tự, chỉ thay điều kiện từ “<0” sang trọng “>0” là được.

Cụ thể, chúng tôi nhận được công thức sau: = SUMIF($ B $ 3: $ D $ 9; “> 0“)

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (8)

Kết quả như hình bên dưới.

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (9)

# 3. Phần kết

Được rồi, vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn một cách chi tiết các thủ thuật nhỏ trong việc sử dụng hàm COUNTIT và hàm SUMIF để đếm và tính tổng số Âm và Dương trên Excel, theo các điều kiện đã cho.

Đến đây, bài viết của tôi cũng xin tạm dừng. Hi vọng mẹo nhỏ này hữu ích với bạn. Chúc may mắn !

CTV: Lương Trung – phanmemdownload.com

Ghi chú: Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Đừng quên đánh giá bài viết, thích và chia sẻ nó với bạn bè và gia đình của bạn!

Đúng vậy, cách tính số Âm Dương trên bảng tính Excel rất quan trọng đối với các bạn làm kế toán. Trong bài hướng dẫn lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách tách số Âm và số Dương trong Excel bằng hàm IF một cách rất chi tiết và dễ dàng.

Và để hỗ trợ bạn tốt hơn trong việc hoàn thành bảng tính và báo cáo với nhiều điều kiện cụ thể khác nhau, ngay hôm nay….

.. mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn một thủ thuật liên quan đến số âm và số dương khác, đó là cách đếm và tính tổng giá trị của số âm và số dương trong excel bằng hàm COUNTIF và hàm SUMIF cụ thể nhất.

Đọc thêm:

#đầu tiên. Cách đếm số Âm và Dương trong Excel bằng COUNTIF. hàm số

+ Bước 1: Thực hiện một số âm.

Đầu tiên, bạn mở file Excel cần xử lý => tại đây bạn click vào ô trích xuất Giá trị số âm.

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (1)

+ Bước 2: Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hàm Countif để đếm số lần lặp lại của một giá trị.

= COUNTIF( quét vùng điều kiện chọn; tình trạng) => sau đó nhấn F4 để sửa công thức => Enter để thực thi.

Áp dụng vào ví dụ để đếm các số nhỏ hơn 0 trong khu vực từ B3:D9 chúng tôi nhận được:

= COUNTIF($ B $ 3: $ D $ 9;)

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (2)

Và đây là kết quả sau khi chúng ta áp dụng công thức thành công.

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (3)

+ Bước 3: Đếm số Yang.

Với cách đếm số dương, bạn cũng nhập công thức tương tự, chỉ khác điều kiện, thay vì “<0”), bây giờ thay đổi điều kiện thành “>0”) => sau đó Enter.

Công thức để đếm số dương là: = COUNTIF( quét vùng điều kiện chọn; điều kiện> 0)

Áp dụng vào ví dụ, chúng ta nhận được hàm sau:

= COUNTIF($ B $ 3: $ D $ 9;“> 0”)

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (4)

Để đếm kết quả số dương trên bảng tính như hình bên dưới ..

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (5)

# 2. Cách tính tổng số Âm Dương với SUMIF. hàm số

+ Tính tổng các số Âm trên trang tính

Tương tự như cách tính số Âm Dương bằng hàm COUNTIF. Với phương pháp tính tổng, bạn cũng thực hiện các yêu cầu tương tự với các hàm SUM và IF, (tức là hàm tính tổng có điều kiện).

Công thức hàm tổng có điều kiện: = SUMIF(Khu vực bảng tính, Tình trạng)

Nhớ sử dụng phím F4 để sửa Vùng bảng tính => sau đó nhấn Enter để thực hiện.

Áp dụng vào ví dụ, chúng ta sẽ nhận được công thức hàm: = SUMIF($ B $ 3: $ D $ 9; ““)

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (6)

Sau khi nhấn Enter, chúng ta sẽ nhận được tổng giá trị của các số Âm trên bảng tính như hình bên dưới.

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (7)

+ Tính tổng các số dương trên trang tính

Tiếp theo để tính tổng giá trị của các số dương, bạn cũng sử dụng công thức tương tự, chỉ thay điều kiện từ “<0” sang trọng “>0” là được.

Cụ thể, chúng tôi nhận được công thức sau: = SUMIF($ B $ 3: $ D $ 9; “> 0“)

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (8)

Kết quả như hình bên dưới.

dem-va-tinh-tong-so-am-va-so-duong-in-excel (9)

# 3. Phần kết

Được rồi, vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn một cách chi tiết các thủ thuật nhỏ trong việc sử dụng hàm COUNTIT và hàm SUMIF để đếm và tính tổng số Âm và Dương trên Excel, theo các điều kiện đã cho.

Đến đây, bài viết của tôi cũng xin tạm dừng. Hi vọng mẹo nhỏ này hữu ích với bạn. Chúc may mắn !

CTV: Lương Trung – phanmemdownload.com

Ghi chú: Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Đừng quên đánh giá bài viết, thích và chia sẻ nó với bạn bè và gia đình của bạn!

Related Articles

Back to top button