Thủ Thuật

Cách gửi hình ảnh, tập tin đính kèm qua Outlook/Hotmail

Cách gửi hình ảnh, tệp đính kèm qua Outlook / Hotmail. Dễ dàng trao đổi công việc, mail bằng hình ảnh, tài liệu, file khi sử dụng Microsoft mail.

Trong quá trình trao đổi công việc, thư từ qua email bạn có thể Đính kèm tệp cũng như hình ảnh vào email cho người nhận xem. Với Outlook / Hotmail, tải lên tệp đính kèm siêu nhanh, hỗ trợ lên đến 15 GB (thông qua OneDrive).

Những điều cần lưu ý khi đính kèm tệp:

  • Nếu bạn muốn gửi một thư mục, hãy nén nó trước khi gửi.
  • Tập tin càng nặng thì thời gian gửi tin nhắn càng lâu.

Mục lục Mục lục:

1. Gửi các tệp và hình ảnh đính kèm qua Outlook / Hotmail (sử dụng trình duyệt web trên máy tính của bạn)

Trong cửa sổ soạn thư mới, hãy bấm. cái nút Gắn .

Nhấn nút Đính kèm

Xuất hiện 2 lựa chọn là tệp đính kèm từ dịch vụ lưu trữ trực tuyến OneDrive (Nhấn nút Tài liệu) đính kèm tệp từ máy tính (Nhấn nút Máy tính ).

2 tùy chọn tệp đính kèm trong Outlook / Hotmail

Giao diện sau Tài liệu đính kèm:

Giao diện sau khi đính kèm tệp

2. Gửi tệp đính kèm và hình ảnh qua ứng dụng Outlook trên điện thoại Android

Trong cửa sổ soạn thư mới, hãy bấm. cái nút Đính kèm nút tệp

Nhấn nút Đính kèm tệp

Bây giờ sẽ có các tùy chọn để đính kèm tệp như: Chọn từ tệp, Chọn từ tệp thiết bị, Chọn từ các bức ảnhChụp ảnh.

Tùy chọn tệp đính kèm tệp Outlook cho Android

3. Gửi các tệp và hình ảnh đính kèm qua ứng dụng Outlook trên iPhone / iPad

Tại cửa sổ soạn mới sẽ có 2 tùy chọn tệp đính kèm như được đánh dấu trong hình bên dưới, trong đó:

  • gui-tap-news-via-outlook-hotmail-8: Đính kèm hình ảnh
  • Đính kèm nút tệp: Đính kèm tệp

2 tùy chọn tệp đính kèm khi gửi thư từ Outlook trên iPhone / iPad

Nếu bạn chọn đính kèm hình ảnh sau đó chỉ cần chọn ảnh trên điện thoại là xong, và nếu bạn chọn đính kèm một tập tin thì sẽ có nhiều tùy chọn tệp đính kèm hơn từ các dịch vụ lưu trữ trực tuyến như Cái hộp, Dropbox, Google DriveMột ổ đĩa.

Tùy chọn tệp đính kèm tệp Outlook cho iPhone / iPad

Chúc may mắn!!!

Cách gửi hình ảnh, tệp đính kèm qua Outlook / Hotmail. Dễ dàng trao đổi công việc, mail bằng hình ảnh, tài liệu, file khi sử dụng Microsoft mail.

Trong quá trình trao đổi công việc, thư từ qua email bạn có thể Đính kèm tệp cũng như hình ảnh vào email cho người nhận xem. Với Outlook / Hotmail, tải lên tệp đính kèm siêu nhanh, hỗ trợ lên đến 15 GB (thông qua OneDrive).

Những điều cần lưu ý khi đính kèm tệp:

  • Nếu bạn muốn gửi một thư mục, hãy nén nó trước khi gửi.
  • Tập tin càng nặng thì thời gian gửi tin nhắn càng lâu.

Mục lục Mục lục:

1. Gửi các tệp và hình ảnh đính kèm qua Outlook / Hotmail (sử dụng trình duyệt web trên máy tính của bạn)

Trong cửa sổ soạn thư mới, hãy bấm. cái nút Gắn .

Nhấn nút Đính kèm

Xuất hiện 2 lựa chọn là tệp đính kèm từ dịch vụ lưu trữ trực tuyến OneDrive (Nhấn nút Tài liệu) đính kèm tệp từ máy tính (Nhấn nút Máy tính ).

2 tùy chọn tệp đính kèm trong Outlook / Hotmail

Giao diện sau Tài liệu đính kèm:

Giao diện sau khi đính kèm tệp

2. Gửi tệp đính kèm và hình ảnh qua ứng dụng Outlook trên điện thoại Android

Trong cửa sổ soạn thư mới, hãy bấm. cái nút Đính kèm nút tệp

Nhấn nút Đính kèm tệp

Bây giờ sẽ có các tùy chọn để đính kèm tệp như: Chọn từ tệp, Chọn từ tệp thiết bị, Chọn từ các bức ảnhChụp ảnh.

Tùy chọn tệp đính kèm tệp Outlook cho Android

3. Gửi các tệp và hình ảnh đính kèm qua ứng dụng Outlook trên iPhone / iPad

Tại cửa sổ soạn mới sẽ có 2 tùy chọn tệp đính kèm như được đánh dấu trong hình bên dưới, trong đó:

  • gui-tap-news-via-outlook-hotmail-8: Đính kèm hình ảnh
  • Đính kèm nút tệp: Đính kèm tệp

2 tùy chọn tệp đính kèm khi gửi thư từ Outlook trên iPhone / iPad

Nếu bạn chọn đính kèm hình ảnh sau đó chỉ cần chọn ảnh trên điện thoại là xong, và nếu bạn chọn đính kèm một tập tin thì sẽ có nhiều tùy chọn tệp đính kèm hơn từ các dịch vụ lưu trữ trực tuyến như Cái hộp, Dropbox, Google DriveMột ổ đĩa.

Tùy chọn tệp đính kèm tệp Outlook cho iPhone / iPad

Chúc may mắn!!!

Related Articles

Back to top button