Thủ Thuật

Cách Resize thay đổi kích thước hình ảnh hàng loạt Online nhanh

Bạn có nhiều hình ảnh muốn thay đổi kích thước, nếu bạn thay đổi kích thước từng hình ảnh sẽ rất mất thời gian. Tại sao bạn không tiết kiệm thời gian quý báu của mình bằng cách thay đổi kích thước hình ảnh hàng loạt Online.

Tại sao chọn công cụ Thay đổi kích thước Hình ảnh Trực tuyến này?

 • Tất cả đều miễn phí
 • Hỗ trợ tiếng việt
 • Tốc độ nhanh: Có thể thay đổi kích thước 150 hình ảnh chỉ trong 60 giây
 • Không tải bất kỳ hình ảnh nào lên internet: Tương tự như các công cụ trực tuyến khác, công cụ này thay đổi kích thước hình ảnh trực tiếp trên máy tính của bạn mà không cần tải bất kỳ thứ gì lên internet
 • Không cần cài đặt, không cần đăng ký
 • Có thể thay đổi định dạng, nén hình ảnh

Hướng dẫn cách Resize để thay đổi kích thước ảnh hàng loạt Online

Bước 1: Truy cập trang web Thay đổi kích thước ảnh hàng loạt tại: https://bulkresizephotos.com/vi

Bước 2: Nhấn nút Chọn ảnh để tải lên những hình ảnh bạn muốn thay đổi kích thước

Nhấn nút Chọn hình ảnh để tải lên hình ảnh bạn muốn thay đổi kích thước

Bước 3: Sau khi tải ảnh lên, bạn sẽ thấy các tùy chọn thay đổi kích thước hàng loạt (chế độ cơ bản) bao gồm:

 • Quy mô: Tăng hoặc giảm kích thước hình ảnh theo phần trăm
 • Kích thước tệp: Nén, thay đổi kích thước tệp
 • Kích thước chính xác: Bạn thay đổi chiều rộng và chiều cao chính xác, nếu kích thước không đồng đều, hình ảnh sẽ bị “méo”
 • Chiều rộng: Thay đổi chiều rộng thành kích thước chính xác, chiều cao sẽ tự động thay đổi theo
 • Chiều cao: Thay đổi chiều cao theo kích thước chính xác, chiều rộng sẽ tự động thay đổi theo
 • Mặt dài nhất: Thay đổi kích thước cạnh dài nhất, cạnh còn lại sẽ tự động thay đổi theo

Lưu ý: Ở chế độ cơ bản ảnh sẽ được nén lại, nếu bạn muốn giữ nguyên chất lượng như ảnh gốc thì chỉ cần thay đổi kích thước, chọn chế độ Chuyên gia rồi kéo chất lượng ảnh lên 100%.

Sau khi tải lên hình ảnh, bạn sẽ thấy các tùy chọn để thay đổi kích thước hàng loạt

Ở chế độ Chuyên gia, có nhiều tùy chọn hơn như định dạng hình ảnh, màu nền và chất lượng hình ảnh

Ở chế độ Chuyên gia, có nhiều tùy chọn hơn như định dạng hình ảnh, màu nền và chất lượng hình ảnh

Sau khi chọn chế độ thay đổi kích thước hình ảnh, hãy nhấn. cái nút Bắt đầu thay đổi kích thước

Bước 4: Sau khi Resize xong, trang web sẽ hỏi bạn lưu ảnh ở đâu để tải về, mặc định các ảnh tải về sẽ được nén thành file zip, bạn cần có phần mềm giải nén để giải nén file zip này, xem hướng dẫn

Sau khi Resize xong, trang web sẽ hỏi bạn lưu ảnh ở đâu để tải về, mặc định ảnh tải về sẽ được nén thành file zip, bạn cần có phần mềm giải nén để giải nén file zip này, xem hướng dẫn

Chúc may mắn!!!

Bạn có nhiều hình ảnh muốn thay đổi kích thước, nếu bạn thay đổi kích thước từng hình ảnh sẽ rất mất thời gian. Tại sao bạn không tiết kiệm thời gian quý báu của mình bằng cách thay đổi kích thước hình ảnh hàng loạt Online.

Tại sao chọn công cụ Thay đổi kích thước Hình ảnh Trực tuyến này?

 • Tất cả đều miễn phí
 • Hỗ trợ tiếng việt
 • Tốc độ nhanh: Có thể thay đổi kích thước 150 hình ảnh chỉ trong 60 giây
 • Không tải bất kỳ hình ảnh nào lên internet: Tương tự như các công cụ trực tuyến khác, công cụ này thay đổi kích thước hình ảnh trực tiếp trên máy tính của bạn mà không cần tải bất kỳ thứ gì lên internet
 • Không cần cài đặt, không cần đăng ký
 • Có thể thay đổi định dạng, nén hình ảnh

Hướng dẫn cách Resize để thay đổi kích thước ảnh hàng loạt Online

Bước 1: Truy cập trang web Thay đổi kích thước ảnh hàng loạt tại: https://bulkresizephotos.com/vi

Bước 2: Nhấn nút Chọn ảnh để tải lên những hình ảnh bạn muốn thay đổi kích thước

Nhấn nút Chọn hình ảnh để tải lên hình ảnh bạn muốn thay đổi kích thước

Bước 3: Sau khi tải ảnh lên, bạn sẽ thấy các tùy chọn thay đổi kích thước hàng loạt (chế độ cơ bản) bao gồm:

 • Quy mô: Tăng hoặc giảm kích thước hình ảnh theo phần trăm
 • Kích thước tệp: Nén, thay đổi kích thước tệp
 • Kích thước chính xác: Bạn thay đổi chiều rộng và chiều cao chính xác, nếu kích thước không đồng đều, hình ảnh sẽ bị “méo”
 • Chiều rộng: Thay đổi chiều rộng thành kích thước chính xác, chiều cao sẽ tự động thay đổi theo
 • Chiều cao: Thay đổi chiều cao theo kích thước chính xác, chiều rộng sẽ tự động thay đổi theo
 • Mặt dài nhất: Thay đổi kích thước cạnh dài nhất, cạnh còn lại sẽ tự động thay đổi theo

Lưu ý: Ở chế độ cơ bản ảnh sẽ được nén lại, nếu bạn muốn giữ nguyên chất lượng như ảnh gốc thì chỉ cần thay đổi kích thước, chọn chế độ Chuyên gia rồi kéo chất lượng ảnh lên 100%.

Sau khi tải lên hình ảnh, bạn sẽ thấy các tùy chọn để thay đổi kích thước hàng loạt

Ở chế độ Chuyên gia, có nhiều tùy chọn hơn như định dạng hình ảnh, màu nền và chất lượng hình ảnh

Ở chế độ Chuyên gia, có nhiều tùy chọn hơn như định dạng hình ảnh, màu nền và chất lượng hình ảnh

Sau khi chọn chế độ thay đổi kích thước hình ảnh, hãy nhấn. cái nút Bắt đầu thay đổi kích thước

Bước 4: Sau khi Resize xong, trang web sẽ hỏi bạn lưu ảnh ở đâu để tải về, mặc định các ảnh tải về sẽ được nén thành file zip, bạn cần có phần mềm giải nén để giải nén file zip này, xem hướng dẫn

Sau khi Resize xong, trang web sẽ hỏi bạn lưu ảnh ở đâu để tải về, mặc định ảnh tải về sẽ được nén thành file zip, bạn cần có phần mềm giải nén để giải nén file zip này, xem hướng dẫn

Chúc may mắn!!!

Related Articles

Back to top button