Wiki

Cách xoá tài khoản Gmail vĩnh viễn, không xoá tài khoản Google

Nếu không muốn sử dụng tài khoản Gmail nữa, bạn có thể xóa Gmail và vẫn giữ tài khoản Google để đăng nhập vào các dịch vụ YouTube, Google Maps …

Trước khi xóa tài khoản Gmail, bạn có thể sao lưu toàn bộ email rồi tải về máy, tài khoản Google của bạn vẫn được giữ nguyên nhưng bạn cần một email khác (không phải Gmail, có thể dùng Outlook, Yahoo mail) để đăng nhập.

Hướng dẫn cách xóa tài khoản Gmail vĩnh viễn

Bước 1: Truy cập trang tài khoản Google của bạn tại địa chỉ này: https://myaccount.google.com/data-and-personalization

Chọn Dữ liệu và cá nhân hóa → Xóa dịch vụ hoặc tài khoản của bạn

Chọn Dữ liệu và cá nhân hóa → Xóa dịch vụ hoặc tài khoản của bạn

Bước 2: Đăng nhập lại tài khoản của bạn nếu được yêu cầu

Đăng nhập lại tài khoản của bạn nếu được yêu cầu

Bước 3: Nhấn. cái nút Xóa dịch vụ trong Xóa các dịch vụ của Google

Nếu bạn cũng muốn xóa tài khoản Google của mình, hãy chọn Xóa tài khoản của bạn trong phần Xóa tài khoản Google của bạn

Nhấp vào nút Xóa dịch vụ trong phần Xóa dịch vụ của Google

Bước 4: Nhấn nút thùng rác bên phải dịch vụ Gmail (sao lưu email nếu bạn muốn bằng cách nhấp vào dòng Tải dữ liệu xuống) → Bây giờ bạn cần một tài khoản email khác ngoài Gmail để đăng nhập vào tài khoản Google của bạn (ví dụ: Outlook, Yahoo mail), nhập email của bạn địa chỉ rồi nhấn. cái nút Gửi email xác minh → Một email xác minh đã được nhập bởi tài khoản email bạn vừa nhập

Bước 5: Mở email đã nhập ở bước 4, nhấp vào liên kết trong email → Kiểm tra Có, tôi muốn xóa… sau đó nhấn nút Xóa GmailHoàn thành

Như vậy tài khoản Gmail của bạn đã bị xóa vĩnh viễn, muốn đăng nhập vào tài khoản Google bạn phải sử dụng địa chỉ email vừa xác minh ở trên, mật khẩu vẫn như cũ.

Chúc may mắn!!!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button