Phần mềm

Hàm HLOOKUP trong Excel, những điều cần biết và cách sử dụng

Trong Excel bạn đã từng nghe tới một hàm với tên gọi là HLOOKUP. Điều bạn băn khoăn là sử dụng nó như thế nào. Nó sẽ giúp ích bạn vào việc gì? Hiểu nó như thế nào cho đúng. Bài viết này sẽ giúp bạn đi sâu về hàm HLOOKUP trong Excel. Bạn sẽ nắm rõ bản chất hơn để vận dụng nhanh chóng vào công việc của mình. Nào hãy cùng mình tìm hiểu ngay nhé!

Hàm HLOOKUP trong Excel là gì?

Chúng ta chọn hàm HLOOKUP khi muốn tìm kiếm 1 biến số cụ thể chứa trong hàng trên cùng của bảng. Sau đó chúng ta sẽ nhận lại được một kết quả trong cùng cột thuộc hàng mà bạn chỉ định.

Một điều khá thuận lợi cho bạn là ở bất cứ một phiên bản Excel nào thì đều sử dụng được hàm HLOOKUP. Vì vậy, bạn không cần lo vấn đề sẽ phải nâng cấp hay mua thêm 1 phiên bản Excel nào cả. Chữ H trong (HLOOKUP) viết tắt bởi từ ” Horizontal – Ngang “. Từ ý nghĩa trên, bạn có thể suy xét rõ hơn về bản chất tính toán của hàm này rồi đó.

Công thức của hàm HLOOKUP

 • Công thức:    HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup])

Giải thích các biến: 

 • Lookup_value:  Bắt buộc có. Là biến số cần tìm ở hàng đầu tiên. Có thể là một chuỗi văn bản, là một biến số tham chiếu hay là bất cứ 1 giá trị nào.
 • Table_array: Bắt buộc có. Là 1 tập hợp các giá trị thuộc 1 bảng chứa 2 hàng trở lên. Ở đây, chúng ta sẽ cần tham chiếu tới tên 1 khoảng hoặc tên 1 khoảng cố định.

Chú ý:  Các biến thuộc hàng thứ nhất của table_array có thể dưới dạng chữ, kí tự số hoặc một giá trị logic. Nếu là văn bản thì dù là chữ in hoa hay thường đều như nhau cả.

 • Range_lookup: Không bắt buộc. Bạn sẽ chọn ra một biến logic hay 1 giá trị logic. Tiếp đó HLOOKUP sẽ tự động trả về 1 giá trị hoặc là khớp tuyệt đối hoặc tương đối. 

Có 2 trường hợp xảy ra: 1 là TRUE – hàm sẽ trả về kết quả đúng tương đối. Và ngược lại, nếu là FALSE, bạn sẽ nhận được 1 kết quả khớp tuyệt đối.  Còn nếu không thể tìm thấy 1 giá trị khớp, sẽ xảy ra lỗi #N/A.

 • Row_index_num: Bắt buộc có. Là tất cả số hàng thuộc table_array có biến kết hợp được trả về. Hàm sẽ trả về giá trị của hàng đầu tiên trong table_array thì đó là Row_index_num 1,… Có các trường hợp lỗi như sau: 

#VALUE! – là khi Row_index_num nhỏ hơn 1 

#REF! – là khi Row_index_num lớn hơn số hàng trên Table_array

CHUNG QUY LẠI, bạn hãy dịch luôn công thức của hàm HLOOKUP ra Tiếng Việt đó là:

HLOOKUP (tìm giá trị này, tại bảng này, trả lại biến số từ hàng này, [trả lại giá trị tuyệt đối hoặc tương đối])

3 điều phải biết về hàm HLOOKUP trong Excel

Cứ khi nào bạn muốn tìm kiếm giá trị trong hàng thì hãy nhớ rằng 

 • Hàm HLOOKUP không thể nhận diện được mặt chữ in hoa và thường.
 • Chỉ có những biến số thuộc hàng trên cùng của Table_array là HLOOKUP tìm được.
 • Khi range_lookup được chỉ định là FALSE và giá trị lookup_value là dạng chữ. Bạn có thể cho vào các ký tự đại diện, dấu sao (*), dấu chấm hỏi (?) vào trong lookup_value.

Sự khác nhau giữa VLOOKUP và HLOOKUP

Bạn hãy dịch đơn giản 2 chữ cái đầu của hai hàm đó là ” V ” và ” H “.

 • V của VLOOKUP là viết tắt của từ ” vertical ” (dọc)
 • H của HLOOKUP là viết tắt của từ ” horizontal ” (ngang)

Bạn sử dụng VLOOKUP với mục đích là tìm kiếm các giá trị ở cột dọc phía bên trái  bảng dữ liệu. Còn về HLOOKUP như đã nói thì sử dụng để tìm kiếm các biến số nằm ở hàng ngang.Nào hãy đi xem ví dụ phân biết của mình để hiểu rõ hơn nhé:

Ví dụ 1:

Bạn hãy nhìn vào bảng tính chi phí đơn giá các loại vật tư xây dựng

Phan-biet-ham-VLOOKUP-va-HLOOKUP
Phân biệt hàm VLOOKUP và HLOOKUP

Hãy thử áp dụng hàm HLOOKUP để tính lần lượt các đơn giá của vật tư nhé.

Cong-thuc-ham-HLOOKUP-01
Cong-thuc-ham-HLOOKUP

Ở ví dụ trên ta soạn phép tính là: =HLOOKUP(O3;$N$13:$Q$14;2;0)

Trong đó: 

 • HLOOKUP là hàm được dùng để tìm kiếm LOẠI VẬT TƯ tại bảng phụ chứa ĐƠN GIÁ.
 • O3 là xi măng như trên, là giá trị cần được dò tìm thuộc cột LOẠI VẬT TƯ.
 • $N$13:$Q$14 : Bảng phụ – bảng dữ liệu sử dụng để dò tìm. Chính là N13:Q14 nhưng ta sử dụng khóa vùng dữ liệu F4
 • 2: Vị trí dòng biến số cần lấy. Ở đây chính là dòng đơn giá.
 • 0: là kiểu dò tìm tuyệt đối ( FALSE)

Ở trên là demo cho kiểu dò tìm tuyệt đối của hàm HLOOKUP. Bạn đã nhận ra bản chất của hàm này rồi chứ. Bây giờ hãy đi khám phá hàm VLOOKUP nhé:

Nhìn ví dụ sau đây

Cong-thuc-ham-HLOOKUP-02
Ví dụ minh họa rõ hơn về hàm VLOOKUP

Bạn hãy gõ đúng theo công thức của ảnh trên, và đây là kết quả:

Cong-thuc-ham-HLOOKUP-03
Kết quả như hình

Hãy nhìn sơ đồ sau và chỉ ra bản chất rõ hơn của 2 hàm này nhé: Như bạn thấy VLOOKUP chỉ tính các giá trị ở cột dọc bên trái. Còn HLOOKUP là cột ngang và đầu tiên.

Su-khac-biet-giua-hai-ham
Sự khác biệt giữa hai hàm

Ứng dụng của hàm HLOOKUP trong Excel

Hãy cùng tôi khám phá một vài ứng dụng cốt lõi của hàm HLOOKUP trong tính toán ngay nhé!

Tìm giá trị đúng tuyệt đối và tương đối

Hãy cùng nhìn vào 1 ví dụ về giá trị tương đối để nắm rõ hơn hàm HLOOKUP nhé

Ở phép tính trên, có cách tính như sau: =HLOOKUP(C3;$B$16:$G$17;2;1). Bạn hãy nhìn ở phần cuối của phép tính là giá trị 1. Ở đây 1 là biến số mặc định cho các phép tính chứa giá trị là phân số. 

 

Su-khac-biet-giua-hai-ham-03
Ví dụ về giá trị tương đối

Và đây là kết quả: 

  

Su-khac-biet-giua-hai-ham-04
Kết quả về ví dụ giá trị tương đối

                                                                

  

HLOOKUP và kết quả chính xác một phần

Nhắc lại ở trên đó là: hàm HLOOKUP cho phép bạn sử dụng các ký tự mang tính đại diện cho các tham số lookup_value:

 • Sử dụng dấu (?) để hợp với bất cứ 1 kí tự đơn nào
 • Sử dụng dấu (*) để hợp với một chuỗi các kí tự

Ví dụ: Bạn có 1 tên danh sách các vật tư xây dựng 

Su-khac-biet-giua-hai-ham-05
Danh sách các vật tư xây dựng

Và kết quả là đây: Với công thức là =HLOOKUP(B5&”*”;B1:G2;2;0) cho ra được kết quả là 20. Cách này vận dụng để tìm lại kết quả dựa vào tên khớp 1 phần (cụ thể là “sơ” trong “sơn”).

Kết quả vật tư xây dựng

Một công thức hiệu quả bên cạnh HLOOKUP: INDEX/MATCH

Các bạn có biết một nhược điểm lớn nhất của hàm HLOOKUP là gì không? Đó chính là hàm không thể tìm thấy các biến số nằm ngoài hàng đầu. Bạn luôn phải xếp các giá trị theo một trình tự nhất định khi tìm thấy kết quả khớp tương đối. Một trợ thủ đắc lực có mặt để giúp bạn giải quyết vấn đề đấy: INDEX/MATCH

 •  INDEX (nơi tham số trả về, MATCH (biến số tìm kiếm, nơi chứa giá trị; 0))

Ví dụ khác về bảng tính vật tư xây dựng, Với công thức là

=INDEX(B2:G2;MATCH(B5;B1:G1;0))

Phân tích hàm một chút: hàm đang tìm một biến số phù hợp với tham số là ” bột màu “. Sử dụng INDEX/MATCH để quét dựa vào cột số mua và gợi ý là vật tư. Từ đó tìm ra được ” số mua ” từ gợi ý. Sử dụng hàm INDEX/MATCH để có thể quét và tìm từ gợi ý ở bất cứ vị trí nào trong bảng tính.

Su-khac-biet-giua-hai-ham-06
Bảng tính vật tư

Những lý do phổ biến khiến cho hàm HLOOKUP không chạy được

Hàm HLOOKUP là số ít các hàm được coi là “khó nhai” nhất trong Excel. Chính vì thế ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu một vài lỗi hay xảy ra khi sử dụng hàm tính này nhé:

 • Lỗi thứ 1: Xóa bớt đi hay thêm vào hàng mới 

Hãy khóa lại bảng bằng F4 để tránh khi bạn xóa hay thêm vào 1 hàng, các biến số tính trong hàm HLOOKUP sẽ vẫn giữ nguyên.

 • Lỗi thứ 2: Để khoảng trống

Bạn vẫn bị trả về lỗi #N/A trong khi đó hàm bạn nhập đúng. Khi đó, hãy kiểm tra lại bảng và xem có ô vào để trống không.

 • Lỗi thứ 3: Vượt quá biến số tìm kiếm là 225 ký tự 

Bạn có thể sử dụng hàm INDEX/MATCH để khắc phục điểm hạn chế này của hàm HLOOKUP. 

 • Lỗi thứ 4: HLOOKUP không cho kết quả tìm kiếm ở hàng phía trên

Phải luôn nhớ rằng hàm HLOOKUP chỉ có thể tìm kiếm ở hàng đầu tiên trong bảng Excel. Nếu là hàng khác, ngay lập tức sẽ vướng vào lỗi N/A. Một lần nữa, khuyên bạn hãy sử dụng hàm INDEX/MATCH.

 • Lỗi thứ 5: Khi sao chép công thức thì bảng tham chiếu bị thay đổi

Điều cần nhớ là bạn phải khóa ngay tham chiếu table_array để tránh trường hợp bảng tham chiếu bị biến đổi.

 • Lỗi thứ 6:Sai tham số khi nhập

Có thể là bạn sẽ bị sai nếu “row_index_num” nhỏ hơn 1 (lỗi #VALUE!) và “row_index_num” lớn hơn số hàng trong bảng truy vấn ( lỗi #REF!).

 • Lỗi thứ 7:Số được cài đặt dưới dạng chữ

Dưới đây là tất cả hiểu biết về hàm HLOOKUP trong Excel. Chắc chắn rằng nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong công việc văn phòng và trong cuộc sống nữa đó. Việc hiểu biết và nâng cao tay nghề trong tất cả các hàm từ cơ bản đến nâng cao trong Excel sẽ giúp bạn có những bước thăng tiến thuận lợi trong sự nghiệp đó. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và theo dõi.

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button