Wiki

Hướng dẫn cách gửi hình ảnh, tập tin qua Facebook

Hướng dẫn cách gửi hình ảnh và tệp tin qua Facebook. Đây là một trong những chức năng rất hữu ích của Facebook, không cần phải chuyển sang Email để gửi file nữa.

Thường muốn gửi tài liệu / tập tin đối với những người khác, bạn thường sử dụng email (thường là Gmail). Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết rằng Facebook cũng có một tính năng gửi hình ảnh / tệp trực tiếp để bạn trò chuyện (tối đa 25 MB).

1. Với trình duyệt web trên máy tính

Tại khung trò chuyện, nhấn. cái nút Thêm nút ảnh đến gửi ảnh và nhấn. cái nút Nút thêm tệp đến gửi tập tin, tài liệu (nếu muốn gửi cả thư mục thì cần nén trước khi gửi).

Một cách khác là nhấn nút răng cưa (hình bánh xe) ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ trò chuyện, chọn Thêm các tập tin…

Gửi ảnh hoặc tệp từ cửa sổ trò chuyện

Nếu bạn trò chuyện trong một tin nhắn, bạn cũng sử dụng 2 nút Thêm nút ảnh đến gửi ảnh và nhấn. cái nút Nút thêm tệp đến Gửi file.

Gửi ảnh hoặc tệp từ Tin nhắn

Sau khi thêm ảnh hoặc tệp, bạn có thể viết nội dung nào đó đi kèm (hoặc không), sau đó nhấn. cái nút Vào hoặc nút Để gửi để gửi. nhấn NS . cái nút ở bên phải ảnh / tệp để hủy gửi.

Nhấn nút Enter để gửi, nút x ở bên phải tệp để hủy gửi

2. Với ứng dụng Facebook Messenger trên iPhone / iPad

Tại cửa sổ trò chuyện trong Ứng dụng Facebook Messenger, bạn nhấn. cái nút Thêm nút ảnh để chọn một bức ảnh trong điện thoại của bạn để gửi cho bạn trò chuyện. Sau khi chọn ảnh, bạn sẽ có 2 lựa chọn là chỉnh sửa là gửi (ảnh cây bút) hoặc gửi ngay.

Gửi ảnh qua Facebook trên iPhone / iPad

3. Với ứng dụng Facebook Messenger trên Android

Trên điện thoại Android cũng vậy, bạn nhấn. cái nút Thêm nút ảnh đến gửi ảnh, bây giờ cũng có 2 lựa chọn: sau khi chỉnh sửa, gửi (hình cây bút) hoặc gửi ngay lập tức.

Gửi ảnh qua Facebook trên điện thoại Android

Chúc may mắn!!!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button