Thủ Thuật

Hướng dẫn cách xóa tài khoản Viber vĩnh viễn nhanh, dễ làm

Nếu bạn không muốn sử dụng Viber hoặc muốn đăng ký tài khoản mới, bạn có thể xóa Viber một cách dễ dàng.

Lưu ý: Chỉ có thể xóa tài khoản Viber trên điện thoại (sử dụng ứng dụng Viber)

Những lưu ý trước khi xóa tài khoản Viber

  • Xóa tài khoản Viber của bạn sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn, bao gồm cả các khoản tín dụng đã mua
  • Dữ liệu đã sao lưu vào Google Drive hoặc iCloud Viber không thể bị xóa, bạn sẽ phải xóa thủ công
  • Không thể khôi phục dữ liệu tài khoản đã xóa

Hướng dẫn cách xóa tài khoản Viber vĩnh viễn

Bước 1: Mở ứng dụng Viber trên điện thoại, nhấn. cái nút Hơn nữa trong menu bên dưới, chọn Cài đặt

Mở ứng dụng Viber trên điện thoại, nhấn nút Thêm ở menu bên dưới, chọn Cài đặt

Bước 2: Nhấp vào tùy chọn Tài khoản

Nhấp vào tùy chọn Tài khoản

Bước 3: Chọn Hủy kích hoạt tài khoản

Chọn Hủy kích hoạt tài khoản

Bước 4: Nhập số điện thoại của bạn, nhấn. cái nút Hủy kích hoạt tài khoản → Hủy kích hoạt

Nhập số điện thoại của bạn, nhấn nút Hủy kích hoạt tài khoản → Hủy kích hoạt

Lúc này, tài khoản Viber của bạn sẽ bị xóa, bạn sẽ được đưa đến giao diện chào mừng, nếu đăng nhập Viber trên máy tính, hay bất kỳ thiết bị nào khác, bạn cũng sẽ bị đăng xuất.

Chúc may mắn!!!

Nếu bạn không muốn sử dụng Viber hoặc muốn đăng ký tài khoản mới, bạn có thể xóa Viber một cách dễ dàng.

Lưu ý: Chỉ có thể xóa tài khoản Viber trên điện thoại (sử dụng ứng dụng Viber)

Những lưu ý trước khi xóa tài khoản Viber

  • Xóa tài khoản Viber của bạn sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn, bao gồm cả các khoản tín dụng đã mua
  • Dữ liệu đã sao lưu vào Google Drive hoặc iCloud Viber không thể bị xóa, bạn sẽ phải xóa thủ công
  • Không thể khôi phục dữ liệu tài khoản đã xóa

Hướng dẫn cách xóa tài khoản Viber vĩnh viễn

Bước 1: Mở ứng dụng Viber trên điện thoại, nhấn. cái nút Hơn nữa trong menu bên dưới, chọn Cài đặt

Mở ứng dụng Viber trên điện thoại, nhấn nút Thêm ở menu bên dưới, chọn Cài đặt

Bước 2: Nhấp vào tùy chọn Tài khoản

Nhấp vào tùy chọn Tài khoản

Bước 3: Chọn Hủy kích hoạt tài khoản

Chọn Hủy kích hoạt tài khoản

Bước 4: Nhập số điện thoại của bạn, nhấn. cái nút Hủy kích hoạt tài khoản → Hủy kích hoạt

Nhập số điện thoại của bạn, nhấn nút Hủy kích hoạt tài khoản → Hủy kích hoạt

Lúc này, tài khoản Viber của bạn sẽ bị xóa, bạn sẽ được đưa đến giao diện chào mừng, nếu đăng nhập Viber trên máy tính, hay bất kỳ thiết bị nào khác, bạn cũng sẽ bị đăng xuất.

Chúc may mắn!!!

Related Articles

Back to top button