Phần Mềm

ObjectDock 2.20 Free – Tạo thanh Dock làm đẹp cho Desktop

ObjectDock là một chương trình bổ sung một dock cho phép bạn chọn màn hình nền Windows của mình. Nó là một trong những chương trình cải tiến máy tính để bàn phổ biến nhất hiện nay.

Tải xuống ObjectDock 2.20 Plus


Tải ObjectDock 2.20 [Phiên bản mới nhất]

Thông tin:

 • Tên: ObjectDock 2.20
 • Tên tệp: ObjectDock_setup.exe
 • Kích thước: 19,82MB
 • Yêu cầu: Windows Windows 7 / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
 • Ngôn ngữ: Nhiều ngôn ngữ

ObjectDock 2.20 Plus trên Windows

Giúp người dùng Windows có giao diện màn hình Desktop đẹp mắt như bạn sử dụng Mac ở chỗ thanh Taskbar đẹp như thanh Dock. Dock là thanh để chứa các ứng dụng và phím tắt. Nó giống như thanh tác vụ của Windows nhưng lại có những hiệu ứng đặc biệt khiến người dùng thích thú.

Các tính năng chính trong Object Dock Plus:

 • Bạn có thể tạo các nhóm biểu tượng riêng biệt
 • Đặt các đường tắt trên thanh công cụ
 • Biểu tượng sẽ phóng to khi di chuột trên thanh công cụ
 • Màu thanh công cụ có thể được thay đổi
 • Hiển thị các chương trình đang chạy trên thanh công cụ
 • Bạn có thể đặt thanh công cụ ở bất kỳ góc nào trên màn hình mà bạn thích
 • Bạn có thể thay đổi các biểu tượng ban đầu bằng các biểu tượng khác nhau
 • Tùy chọn ẩn hoặc hiển thị thanh tác vụ Windows
 • Bạn có thể tạo nhiều thanh công cụ và hiển thị chúng cùng một lúc
 • Các biểu tượng sẽ lung lay khi bạn di chuột qua chúng
 • Tạo nhiều “vùng” trên thanh công cụ
 • Hiển thị biểu tượng hệ thống (tùy chọn)
 • Tùy chọn đánh dấu các chương trình đang chạy trên thanh công cụ

ObjectDock là một chương trình bổ sung một dock cho phép bạn chọn màn hình nền Windows của mình. Nó là một trong những chương trình cải tiến máy tính để bàn phổ biến nhất hiện nay.

Tải xuống ObjectDock 2.20 Plus


Tải ObjectDock 2.20 [Phiên bản mới nhất]

Thông tin:

 • Tên: ObjectDock 2.20
 • Tên tệp: ObjectDock_setup.exe
 • Kích thước: 19,82MB
 • Yêu cầu: Windows Windows 7 / Windows 7 64-bit / Windows 8 / Windows 8 64-bit / Windows 10 / Windows 10 64-bit
 • Ngôn ngữ: Nhiều ngôn ngữ

ObjectDock 2.20 Plus trên Windows

Giúp người dùng Windows có giao diện màn hình Desktop đẹp mắt như bạn sử dụng Mac ở chỗ thanh Taskbar đẹp như thanh Dock. Dock là thanh để chứa các ứng dụng và phím tắt. Nó giống như thanh tác vụ của Windows nhưng lại có những hiệu ứng đặc biệt khiến người dùng thích thú.

Các tính năng chính trong Object Dock Plus:

 • Bạn có thể tạo các nhóm biểu tượng riêng biệt
 • Đặt các đường tắt trên thanh công cụ
 • Biểu tượng sẽ phóng to khi di chuột trên thanh công cụ
 • Màu thanh công cụ có thể được thay đổi
 • Hiển thị các chương trình đang chạy trên thanh công cụ
 • Bạn có thể đặt thanh công cụ ở bất kỳ góc nào trên màn hình mà bạn thích
 • Bạn có thể thay đổi các biểu tượng ban đầu bằng các biểu tượng khác nhau
 • Tùy chọn ẩn hoặc hiển thị thanh tác vụ Windows
 • Bạn có thể tạo nhiều thanh công cụ và hiển thị chúng cùng một lúc
 • Các biểu tượng sẽ lung lay khi bạn di chuột qua chúng
 • Tạo nhiều “vùng” trên thanh công cụ
 • Hiển thị biểu tượng hệ thống (tùy chọn)
 • Tùy chọn đánh dấu các chương trình đang chạy trên thanh công cụ

Related Articles

Back to top button