Phần mềm

Phương pháp dùng hàm RANK trong Excel để xếp hạng dữ liệu

Trong tất cả các hàm tính thì hàm RANK trong Excel có vai trò sắp xếp và trả về thứ hạng của 1 số. Hàm này được ứng dụng vô cùng phổ biến từ những phiên bản Excel đời đầu. Vậy cách sử dụng hàm RANK để xếp hạng dữ liệu con đơn giản không Bài viết của chúng tôi sẽ giúp bạn thâu tóm được toàn bộ tiện ích của tiện ích này.

Mô tả về hàm RANK

Hàm RANK là một hàm cơ bản trong Excel dùng cho mục đích xếp hạng. Kết quả của hàm sẽ trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số. Thứ hạng của số là kích thước của nó trong tương quan với các giá trị khác trong danh sách. (Nếu bạn cần sắp xếp danh sách, thì thứ hạng của số chính là vị trí của nó).

Hàm RANK được dùng trong mọi phiên bản của Excel từ Excel 2003 đến Excel 2016, và Office 365. Tuy nhiên từ phiên bản Excel 2010 trở lên được thêm các hàm RANK.AVG và RANK.EQ để việc xếp hạng được cụ thể hơn, cách sắp xếp chính xác hơn. Chúng ta vẫn có thể sử dụng hàm RANK bình thường ở các phiên bản. Nhưng để chính xác và tương thích hơn thì bạn có nên xem xét sử dụng các hàm khác thay thế ngay từ bây giờ vì hàm RANK rất có thể không còn sẵn dùng ở các phiên bản khác – một lời khuyên từ Microsoft – Nhà Phát Triển các phiên bản Excel

Công thức của hàm RANK

RANK(number,ref,[order])

Cú pháp hàm RANK có cấu trúc như sau:

 • Number: số cần xếp hạng trong danh sách
 • Ref: danh sách các số
 • Order: thứ tự xếp hạng. Nó bao gồm 2 cách sắp xếp tăng dần (có thể nhập số 0 hoặc mặc định bằng 0 nếu không nhập ) hay thứ tự giảm dần (= 1)

Cách sử dụng hàm RANK

Cách sử dụng hàm RANK cũng không hề khó nếu bạn thuộc lòng công thức tính và biết áp dụng nó một cách triệt để. Sau đây là một vài ví dụ cụ thể để bạn co cái nhìn khái quát hơn khi sử dụng hàm Rank.

Xếp hạng theo thứ tự tăng dần với hàm RANK

ta-su-dung-ham-Rank
Để xác định thứ hạng trong danh sách điểm trung bình, ta sử dụng hàm Rank:

Để xác định thứ hạng trong danh sách điểm trung bình, ta sử dụng hàm Rank:

C2=RANK(B2,$B$2:$B$8)

Xét điểm TB tại ô B2, trong danh sách điểm từ B2:B8

Không sử dụng tham số tại [order] hoặc giá trị này bằng 0 thì ta đang xếp hạng tăng dần.

Như vậy ta thấy:

  • Người có điểm TB 9.5 cao nhất được xếp hạng 1
  • Người có điểm TB là 5.1 được xếp thứ 6, trong đó có 2 người cùng điểm, do đó có 2 vị trí xếp hạng 6 là dòng 1 và dòng 6

Xếp hạng theo thứ tự giảm dần bằng hàm RANK

Nếu muốn đánh giá những tiêu chí “không tốt” ta thường Xếp hạng theo thứ tự giảm dần. Căn cứ vào đó ta sẽ thấy được những giá trị có xếp hạng thấp nhất thì đạt những tiêu chí tốt nhất.

ta-su-dung-ham-Rank-01
Xếp hạng theo thứ tự giảm dần

Trong ví dụ ở trên, chúng ta đang xếp hạng số lỗi mà mỗi người mắc. Người nào ít lỗi nhất thì xếp thứ 1. Số lỗi tăng thì thứ tự xếp hạng cũng sẽ tăng.

Vậy chúng ta sẽ dùng hàm RANK với Order = 1 ( xếp hạng thứ tự giảm dần )

C2=RANK(B2,$B$2:$B$8,1)

Giá trị xét xếp hạng: ô B2

Vùng danh sách các dãy số tham chiếu: B2:B8. Vùng này cần cố định để không thay đổi trong các công thức

Xếp hạng thứ tự giảm dần dùng Order = 1

Như vậy có 1 người mắc lỗi ít nhất 2 lỗi xếp thứ nhất,  2 người có 3 lỗi (ít lỗi thứ 2 ) thì đều xếp thứ 2. Người mắc nhiều lỗi nhất (là 9 lỗi) xếp thứ 7

Tuy nhiên trong 2 cách sắp xếp thứ hạng trên, ta thấy hàm RANK xếp hạng những giá trị giống nhau thì ở cùng 1 thứ hạng. Nhưng trong những vấn đề thực tế đôi khi chúng ta cần xếp hạng cụ thể cho từng giá trị. Nếu giống nhau thì cần có thêm 1 hay vài tiêu chí phụ để làm căn cứ đánh giá xếp hạng. Khi đó chúng ta sẽ phải dùng thêm các kiểu xếp hạng khác.

Cách xếp hạng theo thứ tự liên tục không ngắt quãng

Trong ví dụ về xếp hạng tăng dần với hàm RANK, ta thấy như sau:

ta-su-dung-ham-Rank-02
Xếp hạng theo thứ tự liên tục

Chúng ta thấy việc có 2 vị trí thứ 2 và nhảy luôn xuống vị trí thứ 2 mà đã bỏ đi vị trí thứ 3, do vậy vị trí sắp xếp bị ngắt quãng ở vị trí thứ 3.

Vậy làm thế nào để trong bảng xếp hạng trên không bị ngắt quãng bởi các giá trị có cùng số lỗi giống nhau?

Nếu như bạn không quy định tiêu chí cụ thể nào cho việc này thì chúng ta sẽ phải sử dụng cùng 1 hàm khác để có thể phân hạng được liên tục hơn !

Chúng ta sẽ sử dụng hàm COUNTIF để quy ước một thứ hạng có đủ điều kiện. Cùng tham khảo một ví dụ sau :

Sử dụng hàm COUNTIF để đếm số lần xuất hiện của các số lỗi:

ta-su-dung-ham-Rank-03
Đếm số lần xuất hiện lỗi bằng hàm Rank trong Excel

Khi đếm bằng hàm COUNTIF cần lưu ý như sau:

Vùng cần đếm: $B$2:B2 tức là đếm bắt đầu từ vùng B2, chỉ cố định điểm đầu, không cố định điểm cuối

Giá trị cần đếm: tại chính ô B2

Với cách đếm này, ta sẽ có các giá trị :

  • Giá trị = 1 tức là xuất hiện lần đầu tiên
  • Giá trị > 1 tức là đã xuất hiện trước đó rồi, và tại vị trí >1 sẽ là xuất hiện tới lần thứ mấy

Như vậy nếu lấy giá trị Xếp hạng bởi hàm RANK + COUNTIF – 1 chúng ta sẽ có những thứ hạng liên tục không bị ngắt quãng như sau:

ta-su-dung-ham-Rank-05
Sử dụng hàm RANK và COUNTIF

Ngoài ra chúng ta còn có thể viết trực tiếp hàm RANK và COUNTIF trong cùng 1 công thức:

=RANK(B2,$B$2:$B$8)+COUNTIF($B$2:B2,B2)-1

Lưu ý:

– Cách này chỉ sử dụng cho những xếp hạng theo thứ tự giảm dần.

– Khi có cùng thứ hạng thì ai được viết trước thì sẽ được ưu tiên xếp thứ tự bé hơn.

Bạn đọc vừa theo dõi toàn bộ thông tin chia sẻ về hàm Rank trong Excel. Hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều kỹ năng để áp dụng hàm này trong công việc. Từ đó, bạn sẽ thấy rõ được tính tiện ích so với phương pháp tính truyền thống.

>>> Xem ngay: Hàm find trong excel

>>> Xem ngay: Cách sử dụng hàm vlookup trong excel

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button