Wiki

Quên mật khẩu Gmail? Cách lấy lại qua email, số điện thoại

Quên mật khẩu Gmail là tình huống mà nhiều người dùng Gmail gặp phải trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng lấy lại mật khẩu của mình bằng một vài thao tác.

Đây là lý do tại sao ngay từ khi đăng ký tài khoản Gmail, tôi khuyên bạn nên cài đặt ngay một email dự phòng và số điện thoại khôi phục. Chắc chắn chúng sẽ cứu bạn khỏi những mục tiêu dễ thấy đó.

Lưu ý: Nếu bạn thiết lập email dự phòng, có một tùy chọn lấy lại mật khẩu qua email, nếu bạn đặt số điện thoại khôi phục, sẽ có một tùy chọn lấy lại mật khẩu bằng số điện thoại. Nếu bạn thiết lập cả email và số điện thoại khôi phục, bạn có thể khôi phục mật khẩu của mình theo cả hai cách.

Mục lục Mục lục:

  • 1. Khôi phục mật khẩu qua số điện thoại
  • 2. Khôi phục mật khẩu qua email

1. Cách khôi phục mật khẩu Gmail qua số điện thoại khôi phục

Bước 1: Truy cập liên kết sau: https://mail.google.com

Nhập tên Gmail rồi nhấn nút Kế tiếp .

Nhập tên Gmail rồi nhấn nút Tiếp theo

Bước 2: Nhấp vào dòng Quên mật khẩu?

Nhấp vào Quên mật khẩu

Bước 3: Kiểm tra phần Tôi không biết mật khẩu của mình , kiểm tra Gmail trong hộp Địa chỉ email là chính xác và sau đó nhấn. cái nút Tiếp tục .

Kiểm tra phần Tôi không biết mật khẩu của mình và sau đó nhấn nút Tiếp tục

Bước 4: Nhấn nút Tôi không biết .

Nhấn nút mà tôi không biết

Bước 5: Nhập số điện thoại khôi phục tài khoản Gmail của bạn rồi nhấn. cái nút Tiếp tục (Nếu có – Không thì bỏ qua bước này).

Nhập số điện thoại khôi phục rồi nhấn nút Tiếp tục

Bước 6: Tiếp tục nhấn. cái nút Tiếp tục yêu cầu Gmail gửi mã xác minh đến số điện thoại khôi phục của bạn.

Nhấn nút Tiếp tục

Bước 7: Kiểm tra điện thoại của bạn, lấy mã xác minh và nhập mã đó vào hộp Nhập mã đó vào đây sau đó nhấn nút Tiếp tục .

Lưu ý: Nếu bạn không thấy thông báo chứa mã xác minh được gửi cho bạn, vui lòng nhấp vào thử lại bên dưới nút Tiếp tục.

Nhập mã xác minh rồi nhấn nút Tiếp tục

Bước 8: Bây giờ bạn sẽ được đưa đến trang đặt lại mật khẩu mới, bạn nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu rồi nhấn dấu. cái nút Đổi mật khẩu .

Nhập mật khẩu và nhập lại rồi nhấn nút Thay đổi mật khẩu

Bước 9: Thông báo đặt lại mật khẩu thành công. Từ bây giờ bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình bằng Mật khẩu mới và điều đó.

Đặt lại mật khẩu thành công

2. Cách khôi phục mật khẩu Gmail qua email dự phòng

Bước 1: Truy cập liên kết sau: https://mail.google.com

Nhập tên Gmail rồi nhấn nút Kế tiếp .

Nhập tên Gmail rồi nhấn nút Tiếp theo

Bước 2: Nhấp vào dòng Quên mật khẩu?

Nhấp vào Quên mật khẩu

Bước 3: Kiểm tra phần Tôi không biết mật khẩu của mình , kiểm tra Gmail trong hộp Địa chỉ email là chính xác và sau đó nhấn. cái nút Tiếp tục .

Kiểm tra phần Tôi không biết mật khẩu của mình và sau đó nhấn nút Tiếp tục

Bước 4: Nhấn nút Tôi không biết .

Nhấn nút mà tôi không biết

Lưu ý: Nếu bạn không thiết lập số điện thoại dự phòng mà chỉ thiết lập email dự phòng thì sẽ không có bước 5 và 6. Chuyển sang bước 7 ngay.

Bước 5: Nhập số điện thoại khôi phục tài khoản Gmail của bạn rồi nhấn nút Tiếp tục (Nếu có – Không thì bỏ qua bước này).

Nhập số điện thoại khôi phục rồi nhấn nút Tiếp tục

Bước 6: Nhấn. cái nút Tôi không thể truy cập điện thoại của mình .

Nhấn nút Tôi không thể truy cập điện thoại của mình

Bước 7: Nhấn nút Tiếp tục yêu cầu Gmail gửi email xác minh đến địa chỉ email dự phòng của bạn.

Nhấn nút Tiếp tục

Bước 8: Đăng nhập email dự phòng, bạn sẽ thấy một email từ Google. Bạn mở email, bấm vào liên kết bên dưới dòng Để bắt đầu quá trình đặt lại mật khẩu cho Tài khoản Google của bạn…, hãy nhấp vào liên kết bên dưới .

Thông báo đã gửi email xác minh

Nhấp vào liên kết đặt lại mật khẩu trong email Google

Bước 9: Bây giờ bạn sẽ được đưa đến trang đặt lại mật khẩu mới, bạn nhập mật khẩu và nhập lại mật khẩu rồi nhấn dấu. cái nút Đổi mật khẩu .

Nhập mật khẩu và nhập lại rồi nhấn nút Thay đổi mật khẩu

Bước 10: Thông báo đặt lại mật khẩu thành công. Từ bây giờ bạn có thể đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình bằng Mật khẩu mới và điều đó.

Đặt lại mật khẩu thành công

Chúc may mắn!!!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button