Phần mềm

Tìm hiểu cú pháp và cách dùng hàm OR trong Excel

Nếu thường xuyên phải làm việc với các bảng tính trong Excel chắc hẳn bạn không còn xa lại với hàm OR. Đây là một trong 4 hàm logic phổ biến của Microsoft Excel. Chúng ta thường sử dụng hàm OR hay các hàm logic khác để kiểm tra nhiều hơn 1 điều kiện hoặc thực hiện nhiều hơn 1 so sánh. Cụ thể ý nghĩa của hàm OR trong Excel là gì? Cách sử dụng hàm này như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với các bạn những thông tin này.

Bạn biết gì về hàm OR trong Excel?

Hàm OR trong Excel cũng tương tự như hàm AND. Đây là hàm logic cơ bản. Hàm này thường được sử dụng để kiểm tra nhiều hơn 1 điều kiện. Kết quả trả về của hàm OR là TRUE hoặc FALSE.

Với hàm AND, kết quả trả về là TRUE nếu tất cả các đối số là đúng. Chỉ cần 1 đối số không đúng sẽ trả về kết quả là FALSE.

Hàm OR có sự khác biệt với hàm AND ở chỗ: Hàm OR trả về TRUE nếu ít nhất một đối số là đúng. Nếu tất cả các đối số đều sai thì hàm OR trả về kết quả là FALSE.

Ham-OR-trong-Excel
Hàm OR trong Excel

Hàm OR ít khi sử dụng độc lập. Chúng thường được dùng kết hợp với hàm điều kiện là hàm IF.

Để dễ hiểu hơn, bạn hãy tham khảo công thức dưới đây:

=OR(B2>1,B2<100)

Điều này có nghĩa là nếu B2 có giá trị > 1 HOẶC <100 thì kết quả trả về là TRUE. Tức là 1 trong 2 điều kiện là đúng thì kết quả hàm này là TRUE. Nếu cả 2 điều kiện đều không thỏa mãn thì kết quả trả về là FALSE.

Cú pháp của hàm OR

Hàm OR có cú pháp tương tự như hàm AND

Cú pháp hàm OR là:  =OR(logical1, [logical2],…)

Trong đó: 

Logical 1: đây là giá trị đầu tiên và cũng là điều kiện bắt buộc để đánh giá.

Logical 2: đây là giá trị logic thứ 2, tùy chọn

Bạn có thể dùng hàm OR để tiến hành kiểm tra cùng một lúc nhiều điều kiện. Trong hàm OR bạn có thể sử dụng tối đa 255 điều kiện. 

cu-phap-ham-OR-trong-Excel
Ví dụ về cú pháp hàm OR trong Excel

Cách sử dụng hàm OR trong Excel

Hàm OR được sử dụng rất phổ biến để so sánh nhiều giá trị. Dưới đây là một số ví dụ tiêu biểu để bạn dễ hiểu.

Ví dụ 1:

=OR(A2=“Bananas”, A2=“Oranges”)

Với công thức này, kết quả trả về là TRUE nếu 1 trong 2 điều kiện là đúng. Tức là A2 chứa “Bananas” HOẶC “Oranges”. Kết quả trả về là FALSE nếu không điều kiện nào thỏa mãn.

Ví dụ 2:

=OR(B2>=40,C2>=20)

Trong công thức này kết quả trả về là TRUE nếu B2>=40 HOẶC C2>=20. Nếu không điều kiện nào đáp ứng thì kết quả trả về là FALSE.

Ví dụ 3:

=OR(B2=“”,C2=“”) Nếu 1 trong 2 ô B2 HOẶC C2 rỗng, hoặc cả 2 ô đều rỗng thì kết quả trả về là TRUE. Nếu không điều kiện nào đáp ứng thì kết quả trả về là FALSE.

cu-phap-ham-OR-trong-ExceL-01
cu-phap-ham-OR-trong-ExceL-01

Kết hợp hàm OR và hàm IF

Tương tự như hàm AND, hàm OR rất ít khi đứng một mình. Chúng thường được lồng ghép với hàm IF. Không chỉ sử dụng kết hợp với hàm IF, hàm OR còn sử dụng rộng rãi để mở rộng nhiều hàm khác trong Excel. Chúng được dùng để thực hiện các phép thử logic.

Ví dụ hàm OR lồng vào trong hàm IF

Chúng ta có công thức: = IF (OR (B2> 30, C2> 20), “Xuất sắc”, “Trung Bình”)

Công thức trên có nghĩa là: 

Nếu giá trị trong ô B3 lớn hơn 30 hoặc giá trị trong ô C2 lớn hơn 20 thì kết quả trả về là “Xuất sắc”.

Công thức trả về “Trung Bình” khi cả hai điều kiện trên đều không thỏa mãn..

Công thức trả về “Good” nếu một số trong ô B3 lớn hơn 30 hoặc số trong C2 lớn hơn 20, “Bad” nếu không thỏa cả hai.

Ví dụ hàm OR trong định dạng có điều kiện. 

Chúng ta có công thức:

=($B2=“”, $C2=“”)

Công thức này có nghĩa là cột B hoặc cột C hoặc cả hai cột có chứa ô trống. 

cu-phap-ham-OR-trong-ExceL-02
Hàm OR trong định dạng có điều kiện

Kết hợp hàm OR và AND 

Hàm OR không chỉ kết hợp được với hàm IF mà còn có thể kết với hàm khác trong một công thức. Trong đó, hàm OR có thể kết hợp với hàm AND. Sự kết hợp này có thể trong nhiều dạng khác nhau. Dưới đây là những mô hình kết hợp điển hình:

= AND (OR (điều kiện 1, điều kiện 2), điều kiện 3)

= AND (OR (điều kiện 1, điều kiện 2), OR (điều kiện 3, điều kiện 4)

= OR (AND (điều kiện 1, điều kiện 2), điều kiện 3)

= OR (AND (điều kiện 1, điều kiện 2), AND (điều kiện 3, điều kiện 4))

Chẳng hạn bạn muốn kiểm tra để biết mặt hàng Bananas và Oranges nào đã bán hết. Điều này có nghĩa là cột B- In Stock (số lượng) phải bằng với cột C (Sold). Sự kết hợp giữa hàm OR và hàm AND sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm tra được điều này.

Chúng ta sử dụng công thức: 

= OR (AND (A2 = “Bananas”, B2 = C2) và AND (A2 = “Oranges”, B2 = C2))

cu-phap-ham-OR-trong-ExceL-03
Ví dụ kết hợp hàm OR và hàm AND trong 1 công thức

Kết hợp hàm IF và hàm OR, hàm AND

Cả 3 hàm này có thể kết hợp với nhau trong cùng một công thức.

Ví dụ: Tính thưởng cho nhân viên. Nhân viên nữ phòng IT hoặc phòng Kỹ thuật thì được thưởng 800$. Nhân viên thuộc phòng khác được thưởng 780$.

Bạn sẽ nhập vào công thức như sau tại ô E2:

=IF(AND( OR(C2= “IT”,C2= “kỹ thuật”), D2= “Nữ”), 800,780)

Để hiến thị tất cả kết quả trong cột E, bạn giữ chuột và kéo xuống để sao chép công thức.

Như vậy, bài viết trên đã chia sẻ cho bạn nhiều kiến thức về hàm OR trong Excel. Đặc biệt là cách sử dụng hàm OR kết hợp với những hàm khác. Hy vọng sẽ giúp cho công việc của bạn ngày càng tốt hơn.

>>> Xem ngay: ABS – hàm trị tuyệt đối trong Excel. Cú pháp và cách dùng và ví dụ minh họa – digitalfuture

>>> Xem ngay: Hé lộ cách điền ngày tháng bằng phím tắt, công cụ và hàm tự nhảy ngày tháng trong Excel -digitalfuture

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button