Wiki

Tổng hợp các ký tự đặc biệt trong Au ( game Audition )

Các tín đồ của game Audition chắc hẳn ai cũng có nhu cầu sử dụng các ký tự đặc biệt trong Audition để nhắn tin, trò chuyện và đặt tên cho các nhân vật trong Audition thật ngộ nghĩnh, dễ thương hay tạo phong cách cá tính cho riêng mình. riêng tôi.

Hôm nay, thuthuatmaytinh.vn sẽ tổng hợp cho các bạn những ký tự đặc biệt trong game Audition đầy đủ nhất.

Bảng ký tự đặc biệt trong Audition

Bảng ký tự đặc biệt chữ hoa nhỏ trong Audition

Các ký tự đặc biệt dưới đây có thể được sao chép trực tiếp cho trò chơi Audition

Nhân vật “Ngôi sao”

✲ ⋆ ❄ ❅ ❇ ❈ ❖
✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰
✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✳ ✱ ❊
❉ ✾ ✽ ✼ ✠ ☆ ★ ✡
✴ ✺ ☼ ☸ ❋ ✽ ✻
❆ ۞ ۝ ☀ ❃ ❂ ✿ ❀ ❁

Ký tự đặc biệt “Heart”

? ❤ ♥ ♥
?

Các nhân vật của “Nốt nhạc”

5:35
♭ ♫ ♬ ♪ ♩ ☊ ☋ ♮ ♯ ✦ ✧

Ký hiệu “Dice”

⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅

Nhân vật “Quân cờ và quân bài”

♦ ♤ ♣ ♢ ♠ ◊ ♧ ♡
♙ ♟ ♘ ♞ ♗ ♝
♖ ♜ ♕ ♛ ♔ ♚

Nhân vật “Cross”

☠ ✙ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ ✖ ✘
✁ ✃ ✄ ✂ 웃 ‡ メ ♀ ♂
✠ ✚ ♱ ♰ ☩ ☨ ☦ ☩
✟ ✞ ✝ † ☣

Ký tự đặc biệt “Mũi tên”

«»
⇶ ⇵ ⇴ ⇳ ⇰ ⇯ ⇮ ⇭
⇬ ⇫ ⇩ ⇨ ⇧ ⇦ ↻ ↺
↨ ↧ ↦ ↥ ↤ ↣ ↢ ↡
↠ ↟ ↞ ↝ ↜ ↛ ↚ ↙

↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↤ ↥ ↦
↧ ↨ ↸ ↹ ↮ ⇤ ⇥ ⇱
⇲ ⇞ ⇟ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭
⇝ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↯
↷ ↺ ↻ ⇜ ↶ ↼ ↽ ↾
↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆
⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐
⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘
⇙ ⇦ ⇧ ⇪ ⇫ ➔ ➙ ➘

➣ ➤ ➥ ➦ ➶ ➵ ➳ ➴
➲ ➱ ➯ ➾ ➽ ➭ ➬ ➼
➻ ➫ ➪ ➺ ➹ ➩ ➨ ➸
➷ ➧ ⃕ ⪡ ⨣ ▶ ▷ ◀ ◁ ▬

Ký hiệu


™ © ®
0 ● ▪ ▫ ◦.゚ ¤ ஐ ☘
1 2 3 4 5 6 7 8 9
· .¸¸. · ´¯` · .¸¸.
☑ ☒ 〠 〄 ㍿ ☃ ☄
✌ ✉ ѽ Ѽ ☂ ✝
✞ ✟ ✠ ✡ ☪ ☯ ☸
☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☫ ☬
☭ ☮ ♱ ☔ ☽ ☾ ☿ ☿
♆ ⚳ ⚷ ☢ ☤ ☯ ♿ ⚕
⚠ ⚡ ☕ ♨ ✈ ☁ ☼ ✍
⌛ ✐ ✎ ✏ ☎ ☏ 卐
☺ ☻ ☹ ㋡ ㋛
£
⊗ ⊕ ❍ ❏ ❐ ❑ ❒


⌘ () {} ︹ ︺
「」
·
┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱
─ ━ │ ┃┌ ┐ ┍ ┑ ┎ ┒ ┏ ┓ └ ┘ ┕ ┙ ┖ ┚ ┗ ┛
┞ ┟ ┢ ┡ ┦ ┧ ┩ ┪
┣ ┫┝ ┥┠ ┨├ ┤
┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┾ ┿
╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╌ ╍ ╎ ╏
Ppers ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟
╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬
╭ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻
≡ ≢ ≣ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ «» ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ≺ ≻ ≼ ≽
⊀ ⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒
⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟
⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯
⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿
⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍
⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ⋟
⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭
.◕‿◕.ツ ت ヅ ッ シ ٿ
░ ▒ ▓ █ ▌▐ ▀ ▄ ● ∎ ♐ ♑ ♒
♓ ☇ ☈ ⊙ ☉ ☌ ☍ ♋ ⌒ ⌈ ⌉
⌊ ⌋⎯ ❛❜ ❝❞】 【〗 〖﹃﹄ 「」 ◢ ◣◥ ◤

Ký tự “Số và chữ cái”

¹ ² ³ ⁰ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹
₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¼ ½ ¾
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ
Ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴
⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾
㊊㊋㊌㊍㊎㊏ ㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢ ㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰

Phép tính

×
+ – ×% ()
± / ½ ¾. =

° #
∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊄ ⊆ ⊇ ~
v

Tiền tệ

€ £ $
₤ ¥ ₳ ₲ ₪ ₵ 元 ₣
¤ ฿ ₭ ₱ ₡ ₮ ₩
z
₠ ₧ ₯ ₨ ƒ Kč र ₹

Thư

[A] ᶏ ᶐ Ⱥ a A ᴬ ᵃ ª ᶛ ᵆ ᵄ ᵅ ₐ ᴭ ᴁ ᴂ AA Δ ∀ α Λ ɑ ɑ AAAAAAAAAAAA ǎ å ä ä ǟ ã ȧ ǡ AAA ȁ AAAA ǽ ȃ ǣ
[B] ᶀ ᵬ B b þ ß ᴮ ᵇ ᴯ ᴃ ƀ Ɓ Ƅ ɓ ɞ ɮ ʙ ҍ Ᏸ ℬ β B bb
[C] ᶗ Ȼ ȼ c C ᶜ ᵓ ᶝ ᴐ ᴒ ᴖ ᵔ ᴗ ᵕ ᴄ © ¢ € Ƈ ɕ ʗ ℂ ☪ ℭ ς cicicic liên tục
[D] ᶑ ᶁ ᵭ d D ᴰ ᵈ ᶞ ᴅ ȡ ᴆ dz Dz DZ dž Dž DŽ Ð ∂ δ e Ɗ ɖ ɗ ð ₫ ₫ ₫ ₫ ₫ ₫
[E] ᶒ ᶓ ᶔ ᶕ ᵉ ᶟ ᴲ ᵊ ᵌ ₑ ₔ ə ə ə ε Σ Ƹ ƺ ə ə ҿ ཇ ℰ ɚ ə ə ə ə Σ Ƹ ƺ ə ə ҿ ཇ ℰ ℯ ɚ
[F] ᶘ ᶂ ᶋ ᵮ f F ᶠ ᶴ ff fi fl ffi ƒ ƒ FFL ℱ ʄ F
[G] ᶃ g G ᴳ ᵍ ᶢ Ɠ Ǥ ǥ ɠ ɡ ɢ ʛ ց Ꮆ ջ ❡ ǵ ggg ğ g ǧ
[H] H hh ʰ ʱ ᴴ ᵸ ᶣ ƕ Ƕ ɦ ɧ ʜ ђ Ᏺ ℋ ℌ サ Ҥ ℏ hhhh ȟ hh
[Ɩ] ᶖ i I ᴵ ᵢ ᶤ ᶥ ᶦ ᶧ ᴉ ᵎ ⁱ ϊ أ ¡¡¡ij IJ ᵻ ɨ ɪ ϊ ¡¡¡
[J] j J ᴶ ʲ ᴊ ᶨ ᶡ ℑ ʝ ز ჟ J ǰ ȷ
[K] ᶄ ᴷ ᵏ ᴋ κ k K Ƙ ƙ ǩ ʞ & K kk ҡ
[L] l L Ƚ ᶅ ᴸ ˡ ᶩ ᶪ ᶫ ᴌ LL £ Ɩ lj Lj LJ 廴 ƪ ɫ ɭ ʆ ʟ ℒ ℓ ll
[M] ᶆ ᵯ m M ᴹ ᵐ ᶬ ᶭ м м Ɯ ɱ ʍ ℳ MMM
[N] ᶇ ᵰ n N ᶰ ⁿ ᴺ ᴻ ᵑ ᶮ ᶯ ᴎ ȵ nj Nj NJ и и и и ɴ Ϟ ℕ Ո ท ռ ♑ NNNNNN ǹ n
[O] o O ᵒ ᶱ ᶲ ᶿ ₒ ᴏ ᴑ ᴔ ᴓ ᴽ ᴕ º ° ö © ⊙ ō ◐ ◕ ✹ ☢ ❂ ❍ σ ø ø ◯ oooooooo ǒ ö ȫ oooo ȭ ȯ ȱ ǫ ō
[P] ᶈ ᵽ ᵱ p P ᴾ ᵖ ᴘ ¶ ρ φ Þ þ Ƥ ƥ ƿ բ ք ℙ ₱ ℘ p
[Q] q Q ᵠ ǫ Ǫ ʠ ϥ ℚ ҩ Ҩ
[R] ᶉ ᵲ ᵳ r R ᴿ ʳ ʴ ʵ ʶ ᵣ ᴙ ᴚ ® Ʀ ɼ ɽ ɾ я ʁ ℛ я я я я я
[S] ᶊ ᵴ ˢ ᶳ ȿ S sf st ft ₷ § ∫ Ƨ ƨ Iʂ ʃ ʅ ς ֆ ى Ꭶ ʂ SSSSS $ ی SSSSSSSSSS
[T] ᵵ ᵺ ᵼ Ⱦ t T ᵀ ᵗ ᶵ ᴛ ȶ ح Շ π TT ƫ Ƭ ƭ Ʈ ǂ ʇ ʈ τ Ϯ ϯ ィ է ɬ ♈️ ζ ե LLLLLLLLLL
[U] Ugh
[V] ᶌ v V ᵛ ᵥ ᶺ ᴠ θ Ʋ ʋ ν Ѵ ѵ ҩ Ҩ ℣ ✓ Ѷ VO
[W] w W ᵂ ʷ ᵚ ᴟ ᴡ ψ ω π Ɯ ʍ Ѡ ѡ ཡ Ꮚ Ꮤ Ϣ wwwwwww
[X] ×
[Y] Ÿ Chăm sóc sức khỏe ʸ ˠ Υ γ ʎ ʏ Ƴ ƴ ɣ ყ tiêu chuẩn ¥ YYYYYYYY ȳ
[Z] ᶚ ᶎ ᵶ ᶻ ᶼ ᶽ ᶾ ᴢ ᴣ ᴤ ɀ z Z z ζ ☡ ʼn Ȥ ȥ ʐ ʑ Հ ℤ ʓ zzz ǯ
Ⓐ ⓐ ⒜ AAAAAAAAAAAAAAAAAA Ȃ ȃ AAAAAAAAAAAAAAAAAA Ȁ ȁ Ǻ ǻ Ȧ ȧ Á Á Ǟ ǟ ǎ ǎ æ æ æ Ǣ ǣ ǽ ǽ Ɐ Ꜳ ƀ ƀ ƃ ƃ ƅ ƅ ℬ ⓒ ⓒ ⒞ ℃ ℆ ℄ dz dž dž dž ȸ ⅅ ⅆ ⓔ ⓔ Ɠ GGGG ğ ğ GG Ǥ ǥ ǧ ǧ Ǵ ℊ ⅁ ǵ GG ⓗ ⓗ ⒣ H hhhhhhhhh ȟ ȟ hh ⱨ ⱨ Ꜧ ℍ H ℏ ℎ ℋ ℌ ꜧ ⓘ ⓘ ⅁ Tôi iiiii IJ iiiiiiiiii ℐ ⓙ ⓙ ⒥ J jj Ɉ ɉ ȷ ⱼ ǰ ⓚ ⓚ ⒦ K kkklkk ƙ ƙ ꝁ ꝁ ꝃ ꝅ ꝅ ǩ ǩ ⱪ ⱪ ⓛ ⓛ ⓛ ꞁ ⅃ ⅂ ȉ ȉ ȋ ȋ ℓ ℒ ⓜ ⓜ ⒨ MMMMMMMM ꟿ ꟽ Ɱ Ɯ ℳ ⓝ ⓝ nnnnnnnnnnnnnnnnnn Ǹ ǹ n ƞ ƞ n Ɲ ʼn NJ Nj nj ȵ ℕ № Ǭ ǭ oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Ʈ ƫ ƭ T ℡ ™ ⓤ ⓤ ⒰ u Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û ǘ Û Û Û Û Û Û Phim hoạt hình
⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⒈ ⒉ ⒊ ⒌ ⒍ ⒎ ⒏ ⒐ ⒑ ⒔ ⒕ ⒖ ⒗ ⒘ ⒛ ⓪ ① ② ⒈ ⒉ ⑧ ⒐ ① ⑦ ⑧ ➂ ➉ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ⓿ ❶ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➑ ➒ ➓ ⓫ ⑳ ⓿ ⓱ ❼ ➓ ⓰ ⓱ ⑵ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ¹ ¹ ² ³ ↉ ½ ½ ⅓ ⅕ ⅙ ⅛ ⅛ ⅑ ⅒ ⅔ ¾ ¾ ¾ ⅘ ¹ ¹ ²

Cung hoàng đạo

– Aries – Bạch Dương (21/3 – 19/4)
– Taurus – Kim Ngưu (20/4 – 20/5)
– Gemini – Song Tử (21 tháng 5 – 21 tháng 6)
– Cancer – Cự Giải (22/6 – 22/7)
♌ – Leo – Leo – (23 tháng 7 – 22 tháng 8)
– Xử Nữ – Xử Nữ (23/8 – 22/9)
– Libra – Thiên Bình (23 tháng 9 – 22 tháng 10)
– Scorpio – Hổ Cáp (23/10 – 21/11)
– Nhân Mã – Nhân Mã (22/11 – 21/12)
– Ma Kết – Ma Kết (22/12 – 19/1)
– Aquarius – Bảo Bình (20/1 – 18/2)
– Song Ngư – Song Ngư (19 tháng 2 – 20 tháng 3)

Mặt cười dễ thương

(◡‿◡✿) (✿◠‿◠)
٩ (͡ ๏ ̮͡ ๏) ۶ = ^. ^ = (• ‿ •) (^ L ^) (> ‿ ♥)
♥ ‿ ♥ ◙‿◙ ^ (‘‿’) ^ ^ ‿ ^ 乂 ◜◬◝ 乂
(▰˘◡˘▰) ».« _ృ _ಥ
v_v ►_◄ ►.◄>. <_>_מּ _ಸ, ಥ _໖ _Ծ _ಠ
õ.O (OO) ⊙. ◎) ๏ _ ๏ | ˚ – ˚ | ‘Ω’
o ಠ .☼ ♥ ╭╮ ♥ ohô _◘ _ਉ
.॔ •. • ›_ಸ ~ _ ~ ^ L ^
句 _ 句 (° ∀ °) (` Д´) ノ (• ¿•) ›(• ̪ ●) (╥╥)
(✖╭╮✖)
{(> _ (● ´ω ` ●) १ | ˚ – ˚ | ५ (> ‘o’)> ^ (‘-‘) ^ @ (ᵕ.ᵕ) @ (* ≗ *) (─‿‿─) 凸 (¬‿¬) 凸 (© ¿©) / ¯
◤ (¬‿¬) ◥ (∪ ◡ ∪) (* ^ – ^ *) (● * ∩_∩ * ●)
◖ ♪ _ ♪ | ◗ • (⌚_⌚) •! ⑈ˆ ~ ˆ! ⑈ ⋋ō_ō` ‹(• ¿•)›
( /) (° ,, °) ( /) (• ⌂ •) ╝ (- ‘๏ _ ๏’ -)

Các ký tự đặc biệt được sử dụng nhiều

❤? ✔

© ® ™
° € £
⌛ ¡¿⚑ ✞ ✡ ☪ ⌚ ☯ ➳ ⌘ ✈
★ ½ ✯ ☭ ▼ ♫ ▲ ♪ ✪ ✫ 웃 유

Ghi chú: Các ký tự đặc biệt trên không chỉ áp dụng cho game Audition mà còn áp dụng cho nhiều game khác nhau.

— Chúc các bạn có những giờ chơi game vui vẻ, like và share bài viết để ủng hộ page (▰˘◡˘▰) —

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button